ÚOCHB

Skupina Václava Čeřovského

Antimikrobiální peptidy
Skupina cíleného výzkumu
BIO cluster

O naší skupině

Činnost skupiny Václava Čeřovského byla ukončena k 31. prosinci 2019. Obsah této stránky již není aktualizován a slouží pouze k archivním účelům.


Zkoumáme účinky antimikrobiálních peptidů (AMP), které byly vynalezeny v naší laboratoři pro léčbu infekce kostí a pro prevenci tvorby mikrobiálních biofilmů na ortopedických implantátech, způsobené kauzativními mikroorganismy osteomyelitidy. Tyto mikroorganismy, jako je methicillin-rezistentní Staphylococcus aureus (MRSA), jsou často velmi rezistentní proti antibiotikům, což způsobuje vážné komplikace v ortopedické chirurgii. Výrazná výhoda AMP spočívá v jejich mechanismu účinku, který se liší od mechanismu běžných antibiotik. Rovněž se předpokládá, že si mikroby proti AMP nevytvářejí rezistenci. Identifikovali jsme několik nových AMP, které vykazují významné antibakteriální a antifungální aktivity doprovázené různými úrovněmi toxicity na eukaryotické buňky. Pracujeme s jejich chemicky syntetizovanými analogy, které mají vysokou účinnost proti rezistentním patogenům, jako jsou MRSA, Staphylococcus epidermidis, Pseudomonas aeruginosa a některé kvasinky rodu Candida, přičemž jejich toxicita je nízká. Ve spolupráci s kolegy z Fakultní nemocnice Motol v Praze, testujeme tyto analogy na vzorcích lidských kostí získaných z kostní sbírky této nemocnice, a též na laboratorních zvířatech.

image

Skupina

image